W sprawach rozwodowych najczęściej pokrzywdzonymi są dzieci. Szczególny problem stanowi ich utrzymanie. Rozwiedzeni rodzice nierzadko zapominają ...